Zaměření

Pozemní stavby, rekonstrukce, opravy

• výstavba RD
• bytová výstavba
• občanská vybavenost
• stavby pro výrobu a služby
• rekonstruke
• průmyslové podlahy

Práce

• zemní práce
• autodoprava
• betonářské práce
• tesařské práce
• řezání betonu
• bourací práce

Služby

• doprava
• pronájem nebytových prostor
• pronájem bytových prostor

Náš příběh

Náš příběh

Stavební a obchodní společnost ATLANTA byla založena zápisem do obchodního rejstříku 14.10.1991 jako společnost s ručením omezeným a k 30.6.1998 byla transformována bez likvidace na akciovou společnost se základním jměním 42 milionů Kč. ATLANTA, a.s. má stabilní postavení na trhu a garantuje jak dokonalou profesionální úroveň a vysokou kvalitu odvedených prací, tak záruku za provedené dílo. Společnost sídlí v Novém Šaldorfu 162. Firma disponuje kompletními prostředky těžké, střední i malé mechanizace k provádění zemních stavebních a bouracích prací, vlastní dopravní a těžební stroje včetně kontejnerové dopravy.

Zajímáte se o výstavbu rodinných a řadových domků v katastru obce Nový Šaldorf?

Aktuálně