Ochrana osobních údajů

Společnost Atlanta, a. s. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity výhradně k uskutečnění plnění smlouvy (objednávky) včetně z ní vyplývajících povinností a závazků.
Osobní údaje, které zpracováváme za tímto účelem (jedná se především o jména a příjmení kontaktních osob, jejich telefonních čísla a e-mailové adresy) nebudou dále zveřejňovány.

Pokud v rámci uskutečnění smlouvy (objednávky) dojde ke skutečnosti, že fyzická osoba zákazníka (smluvního partnera) bude předmětem kamerového záznamu, může být tento záznam předán na vyžádání Policii ČR či pojišťovně v případech, kdy došlo k majetkové či nemajetkové újmě. Kamerové záznamy jsou uchovávány na zabezpečeném serveru po dobu 14 dní, po této době jsou kamerové záznamy smazány.

Znojmo 23. 5. 2018


Máte-li jakýkoli dotaz týkající se nakládání s osobními údaji ve společnosti Atlanta a.s., neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím toho formuláře