Ukončená výstavba v katastru obce Nový Šaldorf

Všechny domy mají garáž a dvě plnohodnotná podlaží (bez šikmin). Střecha je většinou sedlová. Veškeré inženýrské sítě tj. vodovod včetně vodoměrných šachet, splašková a dešťová kanalizace s retenčními nádržemi, plynovod včetně plynových přípojek do skříně HUP, rozvody NN s ukončením do skříně na hranici pozemku a přisazenou elektroměrovou skříní, venkovní osvětlení, rozvody kabelové televize a internetu, komunikace a chodníky jsou zkolaudovány.

Naše představa a záměr...

...a skutečnost

Fotogalerie z výstavby