Vybavenost | Výstavba Nový Šaldorf – 3.etapa

Stavba

Konstrukční systém stavby rodinného domu a garáže je zděný stěnový nosný. Stavba je založena na dvoustupňových základových pasech do  nezámrzné hloubky a betonové armované základové desce. Zastropení rodinného domu a garáže je navrženo železobetonovou stropní deskou v kombinaci s krovovou konstrukcí pultové střechy.

Obvodové nosné zdivo je navrženo ze systému keramických nosných broušených tvárnic šíře 300 mm. V místě rohového okna místnosti 1,05 je navržen rohový ocelový sloup QRO 100/100/8.

Vnitřní dělící nenosné příčky navrženy z keramicích broušených tvárnic šíře 115 mm. Stropní konstrukce nad 1. NP je tvořena žb monolitickou deskou tl. 200 mm. Součástí žb desky je žb nadezdívka pod hřebenem pultové střechy a dále nadokenní rohové překlady.

Střešní plášť je zateplen deskami a spádovými klíny EPS, celková tl. min. 220 mm. Pultová střecha je navržena z dřevěných krokví a zateplena nadkrokevním systémem z desek EPS 240 mm. Střešní krytina je navržena z folie PVC. Pultová střecha je doplněna skladbou extenzivní zeleně v tl. cca 100 mm.

Omítky vápenocementové štukové, polystyrenová fasáda tl. 16 cm se silikonovou omítkou, zrno 1,5 mm. Pod pultovou střechou bude sádrokartonový podhled.

Klempířské výrobky z lakovaného pozinkovaného plechu. Okna plastová s trojsklem – venkovní dekor IRISH OAK, vnitřní povrch bílý. Parapety vnitřní lamino, venkovní parapety pozinkovaný lakovaný plech.

Ve 3 pokojích a obývací místnosti budou elektricky ovládané venkovní žaluzie. Sekční garážová vrata situovaná do ulice – s dálkovým ovládáním.

Podlahy z vinylu nebo keramické dlažby, v garáži strojově hlazený beton. Keramické obklady do výšky 2,0 m v koupelnách. Malba bílá.

Zařizovací předměty, podlahové vytápění s kondenzačním plynovým kotlem BAXI.

Vnitřní dveře s obložkovou zárubní. Elektromontáže včetně datových a televizních rozvodů, jednoduchá zabezpečovací signalizace.

Cena dále obsahuje PD a poplatek za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. 

Cena neobsahuje dodávku a montáž svítidel, krbovou vložku, anténu, popř. satelit a jejich zprovoznění, dodávku nábytkových stěn a skříní, kuchyňskou linku a spotřebiče.

Venkovní objekty na parcele

Přípojky vody, splaškové kanalizace, elektřiny, plynu, dešťová kanalizace do retenční nádrže a do vsaku na pozemku, optický internet. Vjezd do garáže a přístupový chodník ze zámkové dlažby šedé, okapový chodník z kačírku.
Oplocení z pozinkovaného 3D pletiva – strana do ulice (severní), betonová podezdívka + pletivo v. 1,23 m, strana jižní – podhrabová deska + pletivo v. 1,73 m, strana východní a západní betonová podezdívka + pletivo v. 1,53 mm, terasa o rozměru 6×4 m z modřínových prken.

Hrubé terénní úpravy a strojní rozprostření ornice 

Cena neobsahuje konečné terénní úpravy pro osázení zeleně na pozemku a výsadbu zeleně.